Initiativ till samverkan

Ett fullt ansvar är alltid delat

Gör ”avstånd” någon skillnad?
Avstand.nu är ett initiativ för att tillsammans bidra till att minska smittspridningen under Covid-19-pandemin.

De flesta anar att några centimeters avstånd inte gör en större skillnad när någon nyser, men vissa påminnande budskap når fram och gör sammantaget en stor skillnad. Genom en allmänt ökad medvetenhet nås en beteende-effekt såväl för den enskilda individen, såväl som i grupp med den sammantagna effekten i en mätbar variabel.

Samhällsnytta & Ansvar
Tesen att när vi påminns om att hålla avstånd så agerar vi även adekvat ur fler aspekter; som att även hålla oss hemma vid symptom. Detta stävjar förlopp som ger en oönskad samhällsbelastning med påföljande mätbar offentlig nytta, i mer än ringar på vattnet.

Framgångsrikt Pilotprojekt & en Lönsam Affär
En strävan i detta initiativ är att även skapa värden för privata aktörer med dess incitament i snabbt påvisbara resultat. Detta har bekräftats i en korrelation utifrån en devis om att en trygg besökare (kund) även bidrar till ökad lönsamhet.

Riskgrupp & Trygghet
Ett budskap om att hålla avstånd förmedlar även ett övergripande ansvarstagande för entiteter som vakar över en publik plats. Detta skapar inte minst en ökad och motiverad trygghetskänsla för de som ingår i riskgrupper.

Mätbar Effekt
Enligt en studie noteras den typ av interaktiva golvprojektioner som löpande optimerats och framtagits (interaktivt ”klistermärke”) så att avstånd ökat.
Tillfrågade upplever att man hellre besöker platsen, upplever en ökad trygghet och eftersom installationen skapar en möjlighet till en ny dynamisk upplevelse så skapas även ett ökat värde på så vis; det ger även nya besökare till platsen – vilket kan anses önskvärt då en följsamhet av avstånds-uppmaning och dess bidragande effekt även mer sannolikt efterlevs.

Innovation, optimering och Lab
Med ny teknisk innovation kan vi tillsammans i samverkan mellan ansvariga för publika miljöer skapa en samhällsnytta med minskad smittspridning.

Dags att Agera?
Äger eller ansvarar du för ett publikt utrymme såsom en butik, köp-centra, kommunal trafik etc så kontakta oss genom formuläret nedan. I vår framtiden avser vi även att skapa nya mer interaktiva hologram-lösningar och innovativ självscanning i en arbetsgrupp samordnad av AiZond Labs.

Partners & Sponsorer?
I ett pilotprojekt med sponsring från privata aktörer har vi skapat en lönsamhet kring AR-projektion och marknadsföring m.m.

Då vi skapar en samhällsnytta med långsiktiga fördelar för marknaden har vi även fått ett intresse från partners som vill bidra till att kunna utföra en mer rask implementering av projektet.

Det finns ett antal partners & sponsorer, dessa får Ni gärna anlita när så passar för att på så vis stödja indirekt stödja vår verksamhet så att vi kan fortsatta utveckla våra koncept och innovationer för samhällsnytta.